Wettelijke mogelijkheden zullen daarbij maximaal worden benut.
Er kan wel om een betalingsregeling worden gevraagd.
Ik zit wel eens te denken: Zou ik het kunnen?
Na een aanrijding of een andere verkeersovertreding kan twijfel ontstaan of de bestuurder nog voldoet aan de eisen voor rijgeschiktheid of rijvaardigheid.Er is sprake van geslaagde interne reïntegratie, wanneer de werknemer is teruggekeerd in het arbeidsproces bij de eigen werkgever en daarin zes maanden heeft gefunctioneerd, hetzij in de oude functie hetzij in een aangepaste of nieuwe functie.Werk je niet mee aan het onderzoek, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk.Daarbij moet je in een lesauto verschijnen, deze regel je zelf via een rijschool.De anwb verzamelt het gehele jaar klachten van leden over het CBR (mail naar ) maar gaat niet in op individuele kwesties.Die rouwstoet wordt langer en langer.Ik ben zo bang dat ik in opstand kom.Dat is de werkelijkheid.Zondag terug te luisteren.De kosten van de aanvraag van de second opinion komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke psychiater.Het meisje zat op de fiets toen ze onder de langsrijdende bus terecht kwam.Ook deze kosten komen voor eigen rekening. De planken maken in kast werkgever informeert de werknemer uitdrukkelijk over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten en uitkeringsvoorwaardelijke gevolgen van het al dan niet aanvaarden van een (passende) arbeidsplaats.'Uw wil geschiede!' Dat is wat Jezus Zijn discipelen leert.".Met een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik wordt beoordeeld of je nog veilig de weg op kunt en of je geschikt bent om een rijbewijs te hebben.Bron: Foto: Digitaal Dagblad.
De rechtspositie van de werknemer, de gevolgen bij interne herplaatsing.

Want zo is het.
Dan denk ik 'Here waarom heb ik zon pijn, ik moet mijn werk toch doen'.
Als ik al een beetje pijn heb, kom ik al in opstand.