De bij, weetnix en Nederlander how to make an android box kunnen we combineren met de bij Nederlander en Elsink.
Als we ook de 2de en 3de zin invullen ziet het logigram er als volgt uit: Nu lossen we het logigram verder op met behulp van de volgende twee technieken: We zorgen dat in elk vak van 9 hokjes precies drie keer een staat:.De bewoner van het gele huis rookt Dunhill.Het is een populair type puzzel dat uitgevers zoals.De vraag is: Wie woont waar en wie doet wat?De Brit woont dus niet in een ander kleur huis en de andere mensen wonen niet in het rode huis.Als hulpmiddel wordt daarbij een rooster afgedrukt met alle mogelijke combinaties; de speler kan daarin de juiste combinaties aanduiden, bijvoorbeeld met een en de onmogelijke combinaties met een "-".In een hokje komt een als we zeker weten dat deze combinatie onjuist is, en een als we zeker weten dat een combinatie juist.Er staan vijf huizen naast elkaar, elk in een andere kleur geschilderd.Blijkbaar houdt Weetnix, die tenslotte Nederlander is, zich niet bezig met Elsink.Meer informatie en gratis voorbeeldlessen vindt.Duitser en Doetnix en voor, nederlander en Shoarma.De Noor woont naast het blauwe huis.De Belg weet niets van shoarma en houdt zich met een ander artikel bezig.Er zijn bijvoorbeeld hokjes voor.Beide veronderstellingen kloppen niet, al was het alleen maar omdat er sigarettenmerken in genoemd worden die in de tijd van Carroll of in de jeugd van Einstein nog niet bestonden.De bewoner van het groene huis drinkt koffie.
Er zijn verschillende vormen van dit raadsel bekend, maar het mechanisme blijft gelijk.
De hele oplossing wordt uiteindelijk: In de volgende complexe puzzel, toegeschreven aan Lewis Carroll, zijn er vijf actoren (vijf huizen) en vijf attributen (kleur, nationaliteit bewoner, drank, sigaret, huisdier).