We werpen allemaal een zoen naar oma en opa.
Wij geloven dat God nu voor groothandel make up studio Lien en haar mama zorgt.Achteraf werd met al deze boodschappen een troostboekje gemaakt voor de grootouders van Lien.XFS is a trademark of Silicon Graphics International Corp.Ook directeur Geert zal iets vertellen over Lien.Willen we het nu stil maken.Binnenin moet mama Hilde heel veel pijn hebben gehad.Niemand kan het begrijpen.Maar de herinneringen mogen we, moeten we vasthouden.Ik heb jouw tranen al hier in mijn kruik gedaan die Ik bewaren zal tot op die mooie dag dat Ik ze drogen zal.De verbijstering en het onbegrip bij dit sterven was groot.Op de aarde, zo wist zij, was het niet altijd zo licht en warm, vrolijk en veilig.De pastor leest er enkele voor.Je kon je daar zo stoten aan scherpe doorns en schaven aan ruwe stenen en harde punten.Sommige mensen geven veel en zij gaf aan iedereen om haar heen ondanks het feit dat haar rugzak niet rijkelijk gevuld was.De directeur geeft een steen met haar naam.Toen verscheen de engel en sprak: 'Houd vol, er is nog zoveel wat je moet meemaken en wat je vreugde zal bezorgen.Ik ben bang, ik wil hier blijven.' De engel nam haar op en sprak: 'Wees maar niet bang, ik zal hél lang bij je zijn, totdat je groot bent, en dan nog zal ik over je waken.' En gesteund door de engel begon zij aan.De schoolpastor heeft dit verhaal (toen nog zonder verwerkingssuggesties) aangereikt om de situatie bij de kinderen ter sprake te brengen.Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.Er is iets ergs gebeurd op onze school.De grootouders die heel vaak voor Lien zorgden, wonen vlakbij de school.

Ze werd een meisje, een jonge vrouw.